Avís legal

CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB PLURISWEALTH.COM

Primer: objecte

Aquestes condicions generals regulen la utilització de les pàgines web que constitueixen el domini d’Internet pluriswealth.com (d’ara en endavant La Web), el titular de la qual és PLURIS WEALTH ADVISORS, S.L. (d’ara en endavant El Titular), amb domicili a la Avinguda Diagonal 606, 2 – 2ª, de Barcelona, CP: 08021 i amb NIF: B65649816 i adreça de correu electrònic info(arroba)pluriswealth.com.

La utilització de la Web inclou tots aquells serveis i continguts posats a disposició de l’usuari, que accepta, en accedir a la Web, sotmetre’s a aquestes condicions generals.

Els serveis i continguts que ofereix El Titular a La Web podran quedar sotmesos a condicions particulars que, en cas de conflicte, prevaldran sobre aquestes condicions generals.

És per tant imprescindible que l’usuari llegeixi amb atenció aquestes condicions generals a cada connexió o utilització dels serveis que El Titular ofereix a La Web.

El Titular es reserva el dret de modificar -quan així ho estimi oportú- els elements que conformen La Web, els seus serveis, així com aquestes condicions generals, sense necessitat de previ avís.

Segon: Ús de la Web

• Ús

L’ús de la Web tindrà caràcter gratuït, tret que en les condicions particulars corresponents s’hagi previst una altra cosa.

L’usuari coneix i accepta que l’ús de la Web es realitza sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L’usuari accepta i es compromet a no realitzar cap conducta que pogués danyar els drets del Titular, la seva imatge o els seus interessos, així com els de tercers.

L’usuari accepta i es compromet a no inutilitzar, sobrecarregar o realitzar qualsevol atac de denegació de serveis a la Web, o que impedís, de qualsevol forma, el normal accés a la Web.

El Titular té adoptades les mesures de seguretat raonables i adequades per detectar l’existència de virus o codis maliciosos; no obstant l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són totalment eficaces i que per tant, el Titular no pot garantir que no existeixin virus o altres elements que poguin alterar o trastornar els sistemes de l’usuari.

• Continguts

El Titular posa a la disposició de l’usuari a La Web informació procedent de fonts pròpies. En aquest sentit El Titular procurarà que el contingut es trobi actualitzat i amb la màxima qualitat possible, encara que no garanteix l’exactitud o actualitat dels continguts de la Web.

• Propietat intel·lectual i industrial

No es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre La Web ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic, extracció, reutilització, reexpedició o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, excepte en els casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.

L’usuari pot obtenir i visualitzar una còpia temporal dels continguts de la Web per al seu exclusiu ús personal i privat, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional. L’usuari s’abstindrà d’obtenir, o intentar obtenir, els continguts per mitjans diferents dels que en cada cas s’hagin posat a la seva disposició o indicat per aquest efecte, o dels que s’utilitzin habitualment a Internet (sempre que aquests últims no comportin un risc de dany o inutilització de la Web). L’Usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre La Web, tant de titularitat del Titular com de tercers.

Aquesta protecció s’estén especialment als articles d’opinió o informació que periòdicament puguin ser inclosos a La Web i que no podran ser reproduïts, parcial o totalment, a cap altre lloc, ni en cap mitjà sigui digital o no, sense la prèvia autorització dels seus autors, a qui caldrà consultar expressament.

• Enllaços

La Web inclou enllaços a altres llocs d’Internet que són propietat de tercers. La finalitat d’incloure aquests enllaços és proporcionar a l’usuari la possibilitat de conèixer aquests llocs web, encara que El Titular no comercialitza per si ni per mitjà de tercers la informació, continguts o serveis disponibles en els llocs web enllaçats.

Tampoc existeix un control sobre els continguts o materials que els tercers enllaçats poguin tenir en els seus llocs web.

Qui desitgi afegir un enllaç apuntant a la Web haurà de sol·licitar consentiment previ al Titular, sense que l’existència d’aquest enllaç a la Web suposi l’existència de relacions entre El Titular i el propi de l’assetjo web que estableix l’enllaç.

Tercer: dades de caràcter personal, cookies, newsletter i altres elements de navegació web.

Pot trobar més informació a la nostra Política de privacitat i a la Política de cookies

Quarta: llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions generals es regeixen per la llei espanyola.