Serveis

Els serveis de Pluris Wealth es concentren en tres cercles relacionats entre si: empresa familiar, patrimoni i tributació.

La major trampa de l’empresa familiar és conèixer totes les trampes i per això considerar-se a resguard de no caure en elles.” (Miguel Angel Gallo)

Pluris Wealth vol ajudar les empreses familiars a conservar la pau i la cohesió familiar, a apreciar i fomentar uns objectius i valors comuns, i a resoldre eficaç i eficientment els conflictes inter ...

Més informació >

Si governem el nostre patrimoni, serem acomodats i lliures; si el nostre patrimoni ens governa, serem realment pobres.” (Edmund Burke)

Superar el repte de conservar el patrimoni familiar requereix concebre’l com alguna cosa més que no pas uns recursos materials o econòmics. La visió més comuna dels patrimonis més importants de ...

Més informació >

Al món res es pot dir que és cert, tret de la mort i els impostos.” (Benjamin Franklin)

La contribució al benestar de la societat mitjançant el pagament d'impostos és una obligació ètica i moral ineludible. Tanmateix, convé optimitzar la fiscalitat com qualsevol altra recurs, atès ...

Més informació >