Assessorament patrimonial

Si governem el nostre patrimoni, serem acomodats i lliures; si el nostre patrimoni ens governa, serem realment pobres.” (Edmund Burke)

Superar el repte de conservar el patrimoni familiar requereix concebre’l com alguna cosa més que no pas uns recursos materials o econòmics. La visió més comuna dels patrimonis més importants del món és que la riquesa consisteix en molt més que uns actius financers: també inclou l’harmonia familiar, el benestar físic, un sentit ampli d’herència i reputació, la integritat, el creixement espiritual, el capital intel·lectual i la felicitat personal de cada membre de la família.

La gestió patrimonial no és una fi en si mateixa sinó un mitjà per aconseguir uns objectius familiars més d’ordre intangible que estrictament financer, i és per aquesta raó que un assessorament en confiança, a llarg termini, global, personalitzat i a mida constitueix realment un punt de recolzament insuperable.

Altres Serveis
Assessorament per a l’empresa familiar >
Assessorament fiscal >