Què és un Family Office?

Un Family Office és una institució privada que gestiona les inversions d’una o diverses famílies adinerades. El concepte va néixer com a “oficina familiar” interna, creada i gestionada per una família adinerada amb l’ajut d’un petit equip de suport sota la supervisió d’un membre de la família creadora. Aquest concepte va evolucionar posteriorment, entre d’altres, com a extensió d’una entitat de banca privada o d’un despatx d’advocats.

El patrimoni familiar, sovint acumulat durant vàries generacions, constitueix el capital financer del Family Office. Més enllà dels seus serveis de gestió estrictament financera i patrimonial, també s’encarrega de l’administració de finques, de la comptabilitat consolidada, de l’optimització fiscal i jurídica de la família, així com de determinats serveis de govern familiar, de la preparació de les noves generacions, de la coordinació de la política de filantropia, i de la planificació de la successió familiar pel que fa als accionistes, als membres dels Consells d’Administració i de Família, i als directius de les diferents companyies i iniciatives participades per la família.

Tradicionalment també ofereix serveis personalitzats, com la gestió del personal domèstic, o la dels viatges i estades dels membres de la família.