Què és Pluris Wealth?

Pluris Wealth ofereix tots els serveis d’un Multi Family Office a aquelles famílies adinerades que no desitgen crear o operar un Family Office en solitari, o que el manca algun requisit necessari per a fer-ho.

Pluris Wealth combina un sa equilibri entre perícia i rigor tècnics del més alt nivell amb la integritat i la autoexigència ètica sense concessions. Concep el patrimoni familiar com la millor eina per potenciar els diversos plans i iniciatives dels membres de la família més enllà d’una sola generació.