Assessorament per a l’empresa familiar

La major trampa de l’empresa familiar és conèixer totes les trampes i per això considerar-se a resguard de no caure en elles.” (Miguel Angel Gallo)

Pluris Wealth vol ajudar les empreses familiars a conservar la pau i la cohesió familiar, a apreciar i fomentar uns objectius i valors comuns, i a resoldre eficaç i eficientment els conflictes interns, ja siguin polítics, intergeneracionals o altres.

L’herència familiar és efectivament un conjunt ampli i profund d’interessos comuns dotat d’una poderosa motivació per autogovernar-se bé. Més que per una riquesa material, aquesta herència està constituïda per uns valors, un orgull, una unitat, una història, una tradició, un suport mutu, un llegat de servei.

El govern de l’empresa familiar es mou de manera permanent i sempre canviant entre dos focus d’atenció igualment importants: l’empresa i la família. L’empresa creix i canvia, i la família també, i el que avui està fermament establert i compartit com a valors i maneres de funcionar, podria no ser vàlid el dia de demà.

Les trampes tradicionals de l’empresa familiar:

  • Confondre el fluxe de caixa de l’empresa amb el de la família
  • Confondre accionariat amb capacitat de gestió
  • Confondre els llaços familiars que ho perdonen tot amb els llaços empresarials que exigeixen resultats
  • No respectar els salaris de mercat per als membres de la família que treballen en l’empresa, tant a l’alça com a la baixa
  • Posposar indefinidament el problema de la successió

Altres Serveis
Assessorament patrimonial >
Assessorament fiscal >