Política de privacitat

Responsable del tractament

PLURIS WEALTH ADVISORS, S.L.P.
Adreça postal: Avda Diagonal 606, 2º 2ª (CP 08021), Barcelona
Telèfon de contacte: (+34) 93 362 33 38

Finalitat del tractament

 • Contactar amb vostè en relació amb la consulta realitzada.
 • Publicació del butlletí informatiu de la signatura.
 • Informació informativa sobre els esdeveniments de divulgació i ensenyament en l’àmbit de les activitats professionals pròpies de la Signatura.

Aquesta finalitat inclou el tractament de dades:

 • Per a l’enviament d’informació sobre els nostres serveis a través de diversos mitjans.
 • Amb el propòsit d’oferir serveis d’acord amb els seus interessos.

Tractarem les seves dades fins que vostè decideixi que el deixarà contactar amb vostè per oferir-li serveis, productes o promocions.

PLURIS WEALTH no pren decisions automatitzades ni elabora perfils amb les dades facilitades.

Legitimació del tractament

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment prestat.

Destinataris de cessions o transferències

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
No es realitzaran transferències a tercers països.
Únicament compartirem les seves dades amb tercers que ens donin suport en relació als serveis que li oferim.

Drets de les persones interessades

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional.
Pot exercitar els següents drets en matèria de protecció de dades:

 1. Dret d’accés a dades personals
  Permet al titular de les dades personals obtenir informació sobre si en Pluris Wealth estem tractant dades personals que el concerneixen o no i en aquest cas, dret a sol·licitar o obtenir una còpia de les dades personals que Pluris Wealth magatzema.
 2. Dret de rectificació de dades personals
  Té dret a rectificar informació guardada sobre vostè si aquesta no és precisa, per exemple en aquells casos en què sigui errònia o necessiti ser actualizada.
 3. Dret de supressió
  En determinades circumstàncies, té dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals que el concerneixen. Pluris Wealth no procedirà a la supressió de les dades en el cas que el tractament sigui necessari per exercir el dret a la llibertat d’expressió i informació; per al compliment d’una obligació legal que requereixi el tractament de dades imposada pel Dret de la Unió o dels estats membres que s’apliqui al responsable del tractament, o per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable; per raons d’interès públic en l’àmbit de la salut pública de conformitat amb els previst en el Reglament de protecció de dades; amb fins d’arxiu en interès públic, fins d’investigació científica o històrica o fins estadístiques, segons el previst en el Reglament, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
 4. Dret a la limitació
  Permet que el tractament de dades es suspengui, de tal manera que s’eviti la part de Pluris Wealth seu tractament en un futur.
  Únicament permet la seva conservació per a l’exercici o la defensa de reclamacions, o amb vista a la protecció dels drets d’una altra persona física o jurídica o per raons d’interès públic important de la Unió o d’un determinat Estat miembro.
 5. Dret a la portabilitat de les dades
  Permet a l’interessat rebre els seus dades personals i poder transmetre directament a un altre responsable en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica o, quan això sigui tècnicament possible, sol·licitar la seva transmissió directa de responsable a responsable.
 6. Dret d’oposició a l’ús de dades personals
  L’interessat té dret a oposar-se en qualsevol moment a que les seves dades personals siguin objecte d’un tractament necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament o per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat que requereixin la protecció de dades personals, en particular quan l’interessat sigui un nen.