Clàusula newsletter

En compliment de l’establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades de caràcter personal que es facilitin i utilitzin per contactar amb nosaltres quedaran incorporades a un fitxer de titularitat privada el responsable del qual és PLURIS WEALTH ADVISORS, S.L., amb domicili a la Avinguda Diagonal 606, 2º 2ª, de Barcelona, CP: 08021, amb la finalitat d’enviar-li nostra newsletter en la que hi trobarà informació d’interès sobre assumptes relacionats amb la nostra activitat. Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’adreça abans indicada.