Cláusula formulari de contacte

En compliment de l’establert a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades de caràcter personal que es facilitin i utilitzin per contactar amb nosaltres quedaran incorporades a un fitxer de titularitat privada el responsable del qual és PLURIS WEALTH ADVISORS, S.L., amb domicili al carrer Mandri 54, àtic 2ª, de Barcelona, CP: 08022, amb la finalitat de contactar amb vostè en relació a l’assumpte que ens plantegi. Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’adreça abans indicada.